Kantoor setting

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We proberen onze bedrijfsvoering zo verantwoord mogelijk in te richten. Dat doen we vooral heel praktisch, vanuit de gedachte dat we de wereld in bruikleen hebben. We commiteren ons daarbij aan het voortdurend beschermen van het milieu, het minimaliseren van veiligheidsrisico’s van haar medewerkers, relaties en omgeving en het bevorderen van de gezondheid en welzijn op de werkvloer. We streven naar optimale arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en de medewerkers van derden.

EHS

Buiten onze sociale verantwoordelijkheid, de algemene wet- en regelgeving en de behoeften van onze klanten o.a. uitgedrukt in certificeringsnormen, laten wij ons leiden door onze EHS richtlijnen (Environmental Protection (milieu), Health (gezondheid en welzijn) en Safety (veiligheid)).

Wij zijn van mening dat een goed EHS beleid een belangrijke bijdrage kan leveren aan ons bedrijf. Daarom commiteren wij ons aan continuerende en kostenbesparende verbeteringen, zoals minimalisatie van veiligheidsrisico’s, voorkoming van vervuiling en besparing van middelen.

Dit doen wij door de volgende richtlijnen te volgen:

  • Bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van medewerkers, relaties en omgeving zijn belangrijker als kostenbesparingen welke leiden tot onaanvaardbare risico’s.
  • Medewerkers voorzien van een goede en veilige werkomgeving, juiste machines, gereedschappen en systemen welke veiligheidsrisico’s minimaliseren.
  • Opleiden en trainen van medewerkers om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.
  • Doelstellingen ter vermindering van veiligheidsrisico’s van medewerkers en milieubelasting vastleggen en controleren.
  • Procedure(s) opstellen en implementeren om de voortgang van onze doelstellingen te controleren en op te reageren.
  • Deze richtlijnen met onze medewerkers te communiceren, hen zich aan ons beleid te laten commiteren en hun te informeren over de voortgang van de doelstellingen.

Jaarlijks worden doelstellingen op het gebied van EHS vastgesteld door het management en de kwaliteitscoördinator van 2E Interconnection. Deze doelstellingen worden periodiek bewaakt door de kwaliteitscoördinator. De performance wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd alvorens nieuwe doelstellingen voor de volgende periode worden vastgesteld.

Arbeidsomstandigheden

Bij de inkoop nemen we onze verantwoordelijkheid als schakel in de keten erg serieus. We bepalen onze keuzes niet alleen op basis van prijs en kwaliteit, maar kijken ook naar de manier waarop onze toeleveranciers en partners met arbeidsomstandigheden omgaan. Om hiervan een goed beeld te krijgen, bezoeken we hen minimaal om de twee jaar.

Energie

We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Een logische keuze wat ons betreft, omdat we daarmee onze CO2-uitstoot fors verminderen en ook nog eens op de energiekosten besparen. Daarnaast hebben we diverse kleinere energiebesparende maatregelen genomen: van automatische lichtschakelaars tot het gebruik van spaarlampen.

Duurzaam verpakken

Voor het verpakken van onze producten maken we bijna uitsluitend gebruik van reeds gebruikt vulmateriaal van onze leveranciers. Hiermee zorgen we voor minder plastic afval.

Opleiden en begeleiden

We vinden het belangrijk om een concrete bijdrage te leveren aan het opleiden van mensen. Zo kunnen studenten elektrotechniek een leerwerkplaats krijgen in onze organisatie. Daarnaast proberen we de pieken in onze bedrijfsvoering op te vangen door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via IBN Productie komen we in contact met goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen die ons bij periodieke drukte kunnen assisteren.